Byn Svedja

Vårt lilla Svedja är väl en typisk liten by i Sverige och Hälsingland. Som alla andra byar omges vi av andra mindre byar och gårdar. 

Tar man och läser Stefan Brinks bok "Ortnamn i Hälsingland" så kommer vårt Svedja ur namnet Swidhia, vilket är den tidigaste dateringen som man stöter på 1535. Namnet kommer sig av "att bränna och röja mark". Det gick så till att man fällde skogen och brände upp den för att de första åren så råg eller rovor. Efter några år kunde man använda marken som slåtter och bete.

Så antagligen har man för si sådär 500 år sedan (eller mer) bränt skogen i dalen, börjat bruka marken och flyttat hit.

 Allmänt

Husen

Lador m.m.

Broar & pumphus

Vägen i byn

Profiler

Djurlivet

Hänt & Hört

I skogen?

Bondeår

 Har inte forskat så djupt men läser man det som finns skrivet så verkar det bara ha funnits 3 s.k. stamhemman i Svedja, fastigheter som haft/har Svedja nummer :

Svedja 1  - Jon Mickels

Svedja 2  - Sjölins

Svedja 3  - Västergården

Idag har Svedja 1 gått upp i Kilhammar, Flor 22:1.

Svedja 2 är intakt.

Svedja 3 har fått två avstyckningar Svedja 3:4 och Svedja 3:5. 

Se mer på kartan prova då att gå till Geolex hos Lantmäteriet 

Där ligger det. Mitt i Hälsingland, just där åsarna tar slut och det gamla isälvsdeltat börjar. 25 km till Bollnäs och 25 km till Söderhamn. Närmaste affär är antingen Glösbo livs, mot Bollnäs, eller Preem macken i Mokorset. Båda  8 km bort.  Vi har ca 3 km till skolan, kyrkan och stora vägen ( 50:an)

En fundering finns ju i att Svedja 2 ligger i Kilbo. Det kan ju delvis ha sin förklaring i att hemmanen här har bara haft namnen Svedja, Sundbäck och Flor.

Kilbo är ett senare namn som inte finns nämnt förrän under 1800 talets senare hälft.

Gårdsnamnen säger ju också en del och vi skall väl titta närmare på det också.

 

Tre postlådor det skulle kunna vara 4, men Västlunds har ingen. Räknar vi, på ett sätt, så finns i byn 4 gårdar, (en är vad barnen kallar ett "spökhus") 3 villor och en sommarstuga, f.d. gård Västlunds.. 

Boende är i april 2007, 24 personer, husdjuren är över 100

 

Åker man upp på Kasberget får man en fin utsikt över byn.

Vill man även komma åt de östra och västra delarna får man ta två bilder till. Först tar vi de östra delarn. Sjölins som ligger längst in i Kilbo kom tyvärr inte med.

Tar vi sedan och synar av de östra delarna.

 
Skog och åkrar är naturligtvis det som dominerar i omgivningarna, vad vore livet utan skog kan man undra. Går man runt i vår skogen, ja ja någon äger den men men vi som bor här kan väl ändå kalla den vår, så finns både det ena och det andra att finna. Skall se om vi även kan ge några exempel på vad vi kan finna i skogarna runt Svedja och på åkrarna i Svedjadalen i Moo. Så ni är välkomna att klicka er vidare in på sidan.
 

Sen kan man ju kolla vidare på omgivningen med hjälp av Google Maps

 
Visa större karta

Copyright © 2001-2007 EiS -  Redigerad  19. maj 2008 12:31 +0200