Moo socken

 Allmänt

 

Ranbogården

Finns det en ring?

Här skall vi försöka samla upp sådant som finns, har funnits  eller tros finnas eller´funnits i vår socknen, Moo. 

Konstverket här ovanför sitter på Skolan i Moo Bredvid denna finns en klocka som inte fungerar. Det har den inte gjort så länge vi bott här. Svagt eller hur.

 

Moo tavlan med bonden, fäbostintan, soldaten och Ida af Flor

 
 
 
 
 

Copyright © 2001-2007 EiS -  Redigerad  25. juli 2007 00:16 +0200