Omgivningen 

Vårt lilla Svedja är väl en typisk liten by i Sverige och Hälsingland. Som alla byar omges vi av andra mindre byar, gårdar och vägar. Men vad finns då i omgivningen, ja vi får väl se vad vi kan finna på dessa sidor. 

Först och främst skall vi hålla oss till vad som finns efter Svedjavägen och Kilbovägen. 

Nästgårds

Sundbäck

Kilbovägen

Kilbo

Flor

 Allmänt

 

 

 

Skog och åkrar är naturligtvis det som dominerar i omgivningarna, men det finns ett antal gårdar och hus också. Går man runt i vår skogen, ja ja någon äger den men men vi som bor här kan väl ändå kalla den vår, så finns både det ena och det andra att finna. Skall se om vi här kan visa vad vi kan finna i skogarna runt Svedja och på åkrarna i svedjadalen.

Copyright © 2001-2007 EiS -  Redigerad  17. september 2007 12:19 +0200